Kontakt

Serwis

Szkolenia

/ Szkolenia / Kryteria przyjęcia

powrót
Osoby zgłaszające się na szkolenia powinny posiadać: 

1.Aktualne uprawnienia energetyczne w wersji „E” (eksploatacja) grupa 1 (upr. elektryczne min. 1kV) i grupa 3 (upr. gazowe min. 5kPa)

Osoby, które w trakcie szkolenia nie posiadają aktualnych uprawnień, otrzymają certyfikat po ich przedstawieniu.